11/09/2015

ئاگاداری گرینگ بوو جووەکانی کوردستان شیرزاد عومەر محمود لە سەر داوایی قاسم سلیمانی خەریکە بە دوای جووەکانی کوردستاندا دەگرێت ئاگاداری گرینگ  بوو جووەکانی کوردستان شیرزاد عومەر محمود لە سەر داوایی قاسم سلیمانی خەریکە بە دوای جووەکانی کوردستاندا دەگرێت 
ئاگاداری بوو سەرجەم جووەکانی کوردستان ئاگاداری هەلسوکەوتی شیرزاد عومەر محمود بن کە بە ئاگاداری قاسمی سلیمانی هەلسوکەوت ئەکات خەریکە بە دوایی جووەکانی کوردستاندا دەگرێت لە سەر داوایی قاسمی سلیمانی

No comments:

Post a Comment