10/31/2015

شیرزاد عومەر محمود لە گەل شیرکو عوسمان عەبدوللە دا پێێوەندی ئەکن بە ئافرەتێکی خەلکی رۆژهەلاتی کوردستانەوە کە لە هەریمی کوردستان نیشتە جییە و کەس نازانیت ئەم جاشانە چێان بە سەر ئەو ئافرەتە داماوە هاووردووە
شیرزاد عومەر محمود لە گەل شیرکو عوسمان عەبدوللە دا پێێوەندی ئەکن بە ئافرەتێکی خەلکی رۆژهەلاتی کوردستانەوە کە لە هەریمی کوردستان نیشتە جییە و کەس نازانیت ئەم جاشانە چێان بە سەر ئەو ئافرەتە داماوە هاووردووە


سەرچاوەێکی ئاگادارلە هەریمی کوردستان  ئەم ئاگادارییەی بوو ناردووین چەند رۆژێک پیش ئیستا شیرزاد عومەر محمود لە
 گەل شیرکۆ عوسمان عەبدوللە دا پێێوندی ئەکن بە ژنێکی خەلکی رۆژهەلاتی کوردستانەوە کە چەند مانگە هەلهاتووە  بوو هەرێمی کوردستان و لە هەریمی کوردستاندا نیشتەجییە.
لە ئەو رۆژەوە کە شیرزاد عومەر محمود پێێوەندی کردوە بە ئەو ژنەوە تا ئیستاش ئەو ئافرەتە بی سەروسەۆێنە کەس نازانێت چی بە سەر هاتووە لە لایەن ئەم دۆ جاشەوە 

No comments:

Post a Comment