12/12/2015

بووکو زاوە مسعود بارزانی شووی کرد بە ئەردۆغان و سەرۆک کۆماری ئیرانیش شویی کرد بە ویلادمیر پوتینی سەرۆک کۆماری روسیا ئەلبەتە ئەول لە گەل ئەوبامادا زەماوەنیان کردوە دو شوویی کردوە کاک حەسن


بووکو زاوە مسعود بارزانی شووی کرد بە ئەردۆغان و سەرۆک کۆماری ئیرانیش شویی کرد بە ویلادمیر پوتینی سەرۆک کۆماری روسیا ئەلبەتە ئەول لە گەل ئەوبامادا زەماوەنیان کردوە دو شوویی کردوە کاک حەسن

No comments:

Post a Comment